Avtor: Ervin Hartman    |    Datum objave: 15.02.2013

Ustanovljen Aktiv godbenih veteranov Slovenije pri Zvezi slovenskih godb

V Mariboru so se 28. novembra 2012 sestali predstavnik vseh petih slovenskih veteranskih godb na ustanovnem sestanku svojega aktiva. Sprejeli so načrt za nadaljnje sodelovanje in se dogovorili o organizaciji svojih festivalov, ki naj bi bili predvidoma po naslednjem vrstnem redu: 2013 – Velenje, 2014 – Ljubljana, 2015 – Mengeš, 2016 – Ljutomer in 2017 – Maribor. Veteranski festivali bodo v bodoče ob koncu septembra in v okviru prireditev Festivala za tretje življenjsko obdobje. Določili so tudi pet skupnih koračnic, ki jih bodo godbe uvrstile v svoje stalne programe in izvajale na festivalih in srečanjih.


Aktiv veteranskih godb Slovenije se bo sestajal najmanj enkrat letno in obravnaval predvsem priprave na redne letne festivale in seveda tudi druge teme, ki bodo povezane z delovanjem godbenih veteranov. Pohvalno so ocenili tudi podeljevanje posebnih veteranskih odlikovanj, ki jih podeljuje Zveza slovenskih godb.

 
Dogovorili so še o spodbujanju godbenikov k ustanovitvi podobnih godb v okoljih, kjer te še ne delujejo. V ta namen bodo veteranske godbe tudi pogosteje objavljale prispevke o svojih aktivnostih v Slovenskem godbeniku in drugih medijih. Uredništvu Slovenskega godbenika tudi predlagajo, da uvede stalno rubriko Veteranski kotiček.

  
Vzdušje na ustanovnem sestanku je bilo izredno spodbudno in navdušujoče ter je povsem opravičilo ustanovitev aktiva.

Ustanovitveni sestanek Aktiva godbenih veteranov; na fotografiji z leve: Alojz Kričej, Janko Škrajnar, Janez Per, Vid Vrhovnik, Branko Smrtnik, Ervin Hartman in Milan Pavliha (Foto: Ervin Hartman)
Ustanovitveni sestanek Aktiva godbenih veteranov; na fotografiji z leve: Alojz Kričej, Janko Škrajnar, Janez Per, Vid Vrhovnik, Branko Smrtnik, Ervin Hartman in Milan Pavliha (Foto: Ervin Hartman)

Ervin Hartman

Komentarji uporabnikov

Spletna anketa:
Kdaj ste se nazadnje udeležili godbenega nastopa?
v zadnjem mesecu
pred pol leta
pred enim letom
Glasuj
Arhiv rezultatov
E-obveščanje:
Ostanite obveščeni tudi prek elektronske pošte. Izberite vrsto obvestil in vpišite svoj e-poštni naslov.
Razpisi in obvestila
Novosti na straneh
Tekmovanja
Iskanje po vsebinah:
© Slovenski godbenik, vse pravice pridržane
Izdaja: Zveza slovenskih godb, Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana
Soizdajatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@slovenski-godbenik.si
ISSN 2232-3171