Datum objave: 28.01.2019

REGIJSKI GODBENI FESTIVALI 2018

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pri svojem delovanju na področju prireditev sledi programski piramidi (ta zajema vse kulturno-umetniške dejavnosti). Ta izobraževalno in prireditveno sega od območne preko regijske do državne ravni. Od množičnosti  (strukturirano izobraževanje, prireditve s selekcijo in založništvo) do vrhunskosti, ki stopa v korak s profesionalno kulturno sfero. V umetniški dejavnosti godbeništva omenjena piramida v preteklih letih še ni bila zasnovana tako kot v drugih dejavnostih, a smo si njeno zasnovo v letu 2017 zadali kot pomembno nalogo ter jo pričeli graditi. S širitvijo in utrjevanjem programa na regijskem nivoju nameravamo zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulture, spodbujati ustvarjalnost in omogočiti kakovostne dosežke v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Želimo, da regijski program pokaže nadgradnjo letnega delovanja godbenih društev ter je fleksibilen in učinkovit.

Festivali in tekmovanja omogočajo predstavitev kulturnih (po)ustvarjalcev iz Slovenije in zamejstva ter primerjavo in vrednotenje dosežkov na področju vseh ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Revija pihalnih orkestrov se je po dolgih letih pojavila zaradi želje po povezovanju med posameznimi dejavnostmi ter gradnji državno zastavljenega piramidnega sistema v sezoni 2018 in se sočasno preimenovala v Festival godb posamezne regije. Programsko usmeritev regijske ravni smo pričeli usmerjati tudi s pogledom v programsko noto vsakega izmed nastopajočih.

Kapele
Kapele

Festival pihalnih orkestrov na regijskem nivoju ni tekmovalnega značaja. Želimo, da na regijskem nivoju sodelujejo vsi pihalni orkestri posamezne regije, hkrati pa tudi, da so predstavitve vseh nastopajočih odlične.

Na vseh regijskih festivalih so prisotni strokovni spremljevalci, ki na koncu opisno ocenijo posamezen nastop. S strokovnimi ocenami in napotki naj bi vsa sodelujoča društva v prihodnjem obdobju spodbudili h kakovostnejšemu in uspešnejšemu delovanju. Vsi izbrani strokovni spremljevalci regijskih srečanj v letu 2018 so kompetentni in ustrezno izobraženi, da lahko ob koncu prireditve podajajo popolno in objektivno oceno posameznega nastopa ter napotke za izboljšanje. Na tekmovanjih težimo k temu, da je žirantov več, saj vsak izmed njih lahko dodeli različno število točk, na regijskih festivalih pa točk za nastope ne podeljujemo, temveč se določi le nivojsko raven posameznega nastopajočega. Regijski festivali po celotni Sloveniji v svoji zasnovi torej nikakor niso tekmovalnega značaja. Pri strokovnem spremljanju festivalskega nastopa sicer upoštevamo osnovne tekmovalne parametre: zvok orkestra, intonacijo, dinamiko, tehnično izvedbo in splošni umetniški vtis, a posameznega segmenta ne točkujemo, temveč preko izvajanega programa ter poslušanja vseh sodelujočih pihalnih orkestrov in v razmerjih z drugimi regijskimi festivali »ocenimo« izvedbo.

Loče
Loče

Godbeniški regijski festivali so trenutno najvišji splošni nivo prikaza dejavnosti, ki ga s piramidnim sistemom na področju godbeništva organizira JSKD. Ker godbe nimajo možnosti prehoda neposredno na višji nivo, je bilo treba zaradi občinskih in državnih razpisov vsem sodelujočim godbam dodatno omogočiti pridobitev nivojske delitve, kakršno poznamo na drugih ljubiteljskih področjih.

Po zaključenih regijskih festivalskih nastopih so v letu 2018 (Šmarje pri Jelšah, Bohinjska Bistrica, Krško, Tolmin, Koper, Spodnja Polskava ter Svečina in Bukovica) sledili še posveti s predsedniki in dirigenti. Na posvetih so bile izpostavile naslednje teme:

  1. Potrebno je najti ustrezne termine za regijske prireditve.
  2. Vsem udeležencem je potrebno natančno obrazložiti, kako poteka strokovno spremljanje prireditve in da ni namenjeno tekmovalnemu ocenjevanju.
  3. Godbe morajo v prihodnje dobro razmisliti o programih, ki jih bodo izvajale.

Predsedniki in dirigenti godb so se na posvetu strinjali, da je regijski nivo na področju godbeništva v prihodnjih letih dobrodošel, a je potrebno za koncerte in figurativni program najti ustrezne termine. Če želimo na predstavitvah imeti kakovostne programe, je dobrodošel ustrezen časovni termin, ki bi godbam omogočal ustrezno pripravo. Godbe pa naj se zavedajo, da pri prireditvi ne gre za tekmovanje in naj zato izberejo ustrezen in težavno zahtevnejši koncertni program.

Posvet po zaključenih koncertnih festivalih je bil kljub pogovoru o razvoju regijskega nivoja v prihodnosti tudi odlična priložnost, da se predstavniki godbeništva zopet bolje povežemo ter začnemo v prihodnosti delovati v skupno dobro. Tako bomo poskrbeli, da bo godbeništvo tudi v prihodnje ena od najmočnejših in najkakovostnejših zvrsti ljubiteljskega delovanja.

 

Daniel Leskovic

Komentarji uporabnikov

Spletna anketa:
Kdaj ste se nazadnje udeležili godbenega nastopa?
v zadnjem mesecu
pred pol leta
pred enim letom
Glasuj
Arhiv rezultatov
E-obveščanje:
Ostanite obveščeni tudi prek elektronske pošte. Izberite vrsto obvestil in vpišite svoj e-poštni naslov.
Razpisi in obvestila
Novosti na straneh
Tekmovanja
Iskanje po vsebinah:
© Slovenski godbenik, vse pravice pridržane
Izdaja: Zveza slovenskih godb, Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana
Soizdajatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@slovenski-godbenik.si
ISSN 2232-3171