Avtor: Tone Urbas    |    Datum objave: 09.05.2017

In memoriam Leander Pegan

Pred slabimi štirimi leti, točneje v avgustu 2013, je minilo 50 let, odkar se je tedaj 24-letni Leander Pegan vrnil na Primorsko, v rojstno deželo staršev. Odzval se je na razpis za kapelnika Pihalne godbe Piran in tam takoj organiziral godbeniško šolo, ki jo kmalu popeljal pod okrilje glasbene šole, sprva v Piranu in kasneje v sestav enovitega Centra za glasbeno vzgojo Koper. Stopil je na pot glasbenega pedagoga in kapelnika.

S tem se je začelo njegovo delo obnavljanja in ustanavljanja godb na južnem Primorskem. Začel je s Pihalnim orkestrom Piran, s katerim je nastopil na 1. republiški reviji pihalnih orkestrov Slovenije dne 18. junija 1967 v Kopru in na 2. tekmovanju pihalnih orkestrov na 2. težavnostni stopnji leta 1969, prav tako v Kopru.

Življenjska pot ga je 1981 vodila v Postojno in nato v Sežano, kjer je vse do svoje upokojitve opravljal dela in naloge ravnatelja in pedagoga tamkajšnje glasbene šole, hkrati pa se je s vso odločnostjo razdajal v slovenskem, posebej še primorskem godbeništvu. V petih desetletjih zavzetega dela na širšem območju Slovenije ob njeni zahodni meji velja izpostaviti tudi njegova prizadevanja za vključevanje mladih glasbenikov, učencev glasbenih šol, v skupno igranje v komornih sestavih in pihalnih godbah. Obnovil in pomladil je godbe v Piranu, Postojni in Trebčah pri Trstu in ustanovil Vaško godbo Komen, Kraško pihalno godbo Sežana, Brkinsko godbo 2000 in Mladinsko pihalno godbo Vrhpolje-Vipava ter nazadnje še Vrhovsko vaško godbo Tabor. Delo, ki nima primere pri širjenju godbeništva na Slovenskem.

Leander Pegan
Leander Pegan

Kot pravi učitelj in pedagog je znal vedno oceniti, kdaj lahko zapusti mesto kapelnika in ga prepusti mlajšim. Prav vse godbe danes uspešno opravljajo svoje delo in se razvijajo, kar dokazuje, da je znal ustvariti dovolj široko, kakovostno in trdno osnovo za njihov obstoj in nadaljnji razvoj.

Od začetka organiziranega godbeništva leta 1976 do 1984 je bil član Odbora Zveze pihalnih orkestrov Slovenije in nazadnje še član Komisije za vzgojo in izobraževanje v mandatu od leta 2005 do 2010.

Bil je pobudnik Revije kraških godb, ki predstavlja in povezuje godbe z obeh strani meje v enoten slovenski kulturni prostor. Godbe so pomembno ohranjale slovenstvo, sedaj pa že predstavljajo povezovanje dveh sosedskih narodov.

V teh desetletjih svojega življenja in predanosti glasbi se je Leander vselej zavzemal za bogatitev glasbene literature. Večkrat je prav z osebnimi stiki s slovenskimi skladatelji in aranžerji poskrbel za naročila novih skladb. Pristne stike je negoval z mojstrom Bojanom Adamičem, pa tudi z Ladislavom Leškom, Emilom Glavnikom in mag. Francem Jelinčičem. Veliko skrb je vselej posvečal godbenemu inštrumentariju in veliko inštrumentov popravil kar sam. To znanje je črpal že pri svojem očetu, prav tako godbeniku, in ga poglobil ob usposabljanju v italijanski tovarni glasbil v Milanu.

Za svoje uspešno delo je prejel več priznanj:  zlato Gallusovo značko, jugoslovansko državno odlikovanje – red dela s srebrnim vencem, zlato medaljo Bojana Adamiča, srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter najvišji priznanji Zveze slovenskih godb: zlato plaketo Bojana Adamiča in nazadnje v letu 2013 še častni prstan Zveze slovenskih godb za življenjsko delo.

Kapelnik Leander Pegan si je s svojim delom, iskrivimi in jasnimi stališči, z doslednostjo in ljubeznijo do glasbe, zlasti do godb, ustvaril v slovenskem godbeništvu in med nami, njegovimi sodelavci in prijatelji, neizmeren ugled. Tudi zaradi človeške topline, neposrednosti in dostopnosti ter spoštljivosti do vseh. Te njegove lastnosti so bile in naj ostanejo vzor in navdih vsem ljudem, ki nadaljujemo njegovo delo. V imenu vseh naše globoko spoštovanje in iskrena zahvala za vse dobro in lepo, kar je razdajal številnim generacijam in slovenskemu godbeništvu.

V imenu Zveze slovenskih godb in svojem osebnem imenu se globoko klanjam spominu prijatelja, glasbenika in kapelnika, ki je živel za glasbo in za svoje godbe.

Tone Urbas, predsednik ZSG

Koper, 5. maj 2017

Komentarji uporabnikov

Spletna anketa:
Kdaj ste se nazadnje udeležili godbenega nastopa?
v zadnjem mesecu
pred pol leta
pred enim letom
Glasuj
Arhiv rezultatov
E-obveščanje:
Ostanite obveščeni tudi prek elektronske pošte. Izberite vrsto obvestil in vpišite svoj e-poštni naslov.
Razpisi in obvestila
Novosti na straneh
Tekmovanja
Iskanje po vsebinah:
© Slovenski godbenik, vse pravice pridržane
Izdaja: Zveza slovenskih godb, Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana
Soizdajatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: info@slovenski-godbenik.si
ISSN 2232-3171